Sportfactory Fit

Sportfactory Fit biedt verschillende lessen in groepsverband waarbij 'Plezier' een hele belangrijke plaats inneemt. Plezier in sport en bewegen ervaren is de basis en de rode draad om je doelstelling binnen de lessen te kunnen behalen. Hierbij willen wij op verschillende doelgroepen inspelen. Als eerste gaat dit om zaal groepslessen in de Sportfactory.

In de lessen wordt onder begeleiding van een gecertificeerde Sport Instructeur zowel je conditie als je kracht verbeterd. Een breed scala aan leuke oefeningen en diverse spelen en sporten worden gebruikt om de deelnemers in conditie te brengen en leuk met elkaar te laten sporten. Kortom, je bent lekker binnen aan het trainen met een leuke groep!

Je hoeft niet bang te zijn dat de instructeurs je onverantwoorde oefeningen laat uitvoeren. We bespreken van te voren jouw sportverleden en eventuele blessures of klachten. We passen de les zo aan dat je altijd lekker kunt sporten! Doe mee en sport lekker in de hal of buiten met een leuke groep!

Missie

Sportfactory Fit is de sportaanbieder waarbij plezier in sport en bewegen centraal staat!

Bij iedere doelgroep en sportprogramma willen wij allereerst jou plezier in sport en bewegen laten ervaren. Afhankelijk van het sportprogramma kan er daarnaast ook aan (persoonlijke) doelstellingen als conditie, kracht, fitheid en/of afvallen gewerkt worden binnen Sportplezier.

Wanneer je plezier in Sport en bewegen ervaart, is dit de enige mogelijkheid om een leven lang actief te blijven!

Visie

Sportfactory Fit wil middels plezier in sport en bewegen de inwoners van de Noordoostpolder actief in beweging krijgen. Zowel de 50+er als 60+er kunnen plezier in sporten ervaren bij onze diverse activiteiten en sportmogelijkheden waarbinnen dan ook het sociale aspect zoals bijvoorbeeld samen doelen stellen nieuwe contacten op doen een gegeven zijn.

Lesinhoud

Hieronder vindt je uitleg over het aanbod van de hal sportlessen die wij geven aan alle groepen. Alle groepen hebben 1 x per week les. Je kunt ervoor kiezen om vaker dan 1 x per week mee te doen met een andere groep.

Sportfactory Sportplezier

Voor 50 + en 60 + deelnemersgroepen

Dit is een les waarbij er na de warming-up eerst een half uur aan de conditie en kracht van de deelnemers gewerkt wordt. De kracht en conditie oefeningen zijn heel divers.

Vervolgens staat het 2e half uur telkens in het teken van een ander sport/spel aanbod. Dit kunnen reguliere sporten zijn zoals volleybal, , badminton en voetbal maar ook leuke spelvarianten hierop zoals bijvoorbeeld voetvolleybal. Hierdoor ervaart u steeds meer nieuwe en plezierige sporten.

Na de kernsport sluiten we af met een cooling down zodat uw spieren weer tot rust komen en blessures worden voorkomen.

Sporten/spelvariant

De kern van de groeples in de zaal bestaat uit een half uur sporten. Dit kan een reguliere sport zijn zoals badminton of hockey maar ook een hele leuke aanpassing hierop zoals walking football. We zorgen ervoor dat dit onderdeel een heel leuke belevenis is en maken er een spelvariant van. Wel blijft het sporten een belangrijk aspect en zal u goed actief bezig zijn.

In dit gedeelte van de les leren we de sport/spel aan en eindigen we vaak met een eindpartij of eindspel waarbij ook het competitieve aspect om de hoek komt kijken en 'plezier' nog evenzo belangrijk is. In dit gedeelte wordt je ook een beetje uitgedaagd om uw lichamelijk grenzen te verleggen. 

Bij de inschrijving worden een aantal vragen gesteld zodat we ook rekening kunnen houden met persoonlijke wensen en eventuele klachten.

Sport lekker mee in een leuke groep! Je werkt aan je gezondheid zonder dat je het door hebt omdat je altijd 'Plezier' hebt in de les.

Voetbalfitness

Voetbalfitness is een aangepaste trainingsvorm die speciaal is ontwikkeld voor senioren. Naast het spel voetbal is er ook ruim aandacht voor de grond motorische eigenschappen, krachttraining, uithoudingsvermogen, lenigheid, snelheid, coördinatie en core stability. Het doel van voetbalfitness is om senioren die niet (meer) voetballen vanwege blessure risico’s, een nieuwe vorm van voetbaltraining te laten ervaren en ze gelijktijdig te laten werken aan hun gezondheid en vitaliteit.
Binnen voetbalfitness zijn drie spelvormen te onderscheiden 

Boardingvoetbal 5 tegen 5 (regulier voetbalspel of walking football)

De bal is alleen uit wanneer deze boven de boarding het veld verlaat. Er wordt zonder buitenspelregel gespeeld. Men mag vanaf het hele veld scoren en er wordt gespeeld met een ‘vliegende keeper’ die de bal alleen voor zijn doel (binnen drie meter) met de handen mag aanraken.

Voetvolley

De basis van volleybal, waarbij gespeeld wordt met de voeten. de ‘opslag’ vindt plaats door de bal d.m.v. een ‘dropkick’ vanachter de achterlijn in een keer over het net in het spel te brengen. Aan de andere kant van het net mag de bal één keer op de grond stuiten.

Panna

Pannavoetbal is een vorm van straatvoetbal op een klein veldje, waarbij spelers door middel van behendige voetbaltrucs elkaar proberen af te troeven (twee tegen twee). Een wedstrijd duurt drie minuten. Als er een panna (door de benen) wordt gescoord, is het spel gelijk afgelopen. Een groot verschil met het echte voetbal is dat de bal niet uit of achter kan gaan.

Walking voetbal

Walking Football is een sportprogramma voor 60-plussers. De essentie van deze voetbalvorm is dat er tijdens het spel niet wordt gerend. Snelwandelen mag daarentegen wel. Het tactisch aspect van het voetballen krijgt hierdoor een nieuwe dimensie. Het aanspelen van de bal in de voeten in plaats van in de loop en het vrijlopen zijn veel belangrijker

Walking Football is een van oorsprong Engelse vondst. Eredivisie en het Nationaal Ouderenfonds heeft de spelvorm naar Nederland gehaald, verder uitgewerkt en via Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) geïntroduceerd als OldStars. In dit handboek spreken we over OldStars als het over het 20-wekenprogramma gaat pagina 40 en in alle andere gevallen over Walking Football.

GEZOND EN SOCIAAL

Veel 60-plussers kampen met (chronische) blessures of zijn niet fit waardoor ze niet (meer) of te weinig bewegen (zie kader Ouderen bewegen te weinig). Blessures of andere lichamelijke ongemakken zijn zelfs de belangrijkste reden dat 60-plussers stoppen met sporten. Een ongunstige ontwikkeling want sport en bewegen kunnen de gezondheid van deze groep juist positief beïnvloeden. Gelet op het feit dat het aandeel 60-plussers van de bevolking groeit, is adequaat sportaanbod zoals Walking Football dus cruciaal. Daarnaast dient Walking Football nog een hoger doel: 60-plussers uit hun sociaal isolement halen en/of voorkomen dat zij daar in terecht komen (zie kader Strijd tegen eenzaamheid). In teamverband voetballen draagt bij aan het verwezenlijken.

Van de deelnemers doet 40% mee voor het contact met anderen

Van de deelnemers zegt 20% dat hij/zij makkelijker in contact komt met anderen

Van de deelnemers doet 50 % mee om meer te bewegen 

Van de deelnemers geeft 85% de activiteit / sport Walking Football een 8 !!

Quotes

Deelnemer voetbalfitness: 
“Ik heb door mijn werk geen tijd meer om op zaterdag te sporten, maar door Voetbalfitness kan ik doordeweeks op flexibele basis tóch blijven voetballen. Zo blijf ik fit en vitaal. En door de deskundige begeleiding is de kans op blessures aanmerkelijk kleiner geworden.”

Contact opnemen

Max Soccer
Voetbaldagen

Organiseer voetbaldagen voor nog meer ontwikkeling van je leden
Seizoensclinics

VTON software voetbaltraining

Maak gratis gebruik van voetbalsoftware VTON voor al je trainers
Midweekclinics

Website /
Webshop

Ontvang een gratis website met webshop
Seizoensclinics

Mobiele
App

Gebruik je eigen gratis app en bereik je leden mobiel
Midweekclinics

Onze kernwaarden

Bewustwording
Plezier
Samen
Groei
Plezier
Samen
Groei
Bewustwording
Daadkracht
Daadkracht